Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi tarafından 11-13 Nisan 2014 tarihleri arasında Nevşehir Ürgüp Perissia Hotel’de gerçekleştirilen “Ocaktan Şehir Cemevine Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”na Enstitümüz Yönetim Kurulunu temsilen Gülizar Cengiz katılmıştır.


Çalıştaya Tükiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Almanya’dan konunun uzmanı akademisyenler, inanç önderleri, dernek ve vakıf başkanları katılmıştır. Çalıştayda Alevi inanç sistemin temel kurumu olan “ocak sistemi”nin şehirleşme ile ortaya çıkan bir olgu olan “ şehir cemevleri”ndeki temsili ve değişimi ile yaşanan sorunlar ve bu sorunların aşılabilmesi için çözüm önerileri tartışılmıştır. Çalıştayda sahasında uzman akademisyenlerden oluşan iki panel ile sorunlar ve çözüm önerileri müzakereye açılmıştır. İki panelde müzakereye açılan madde başlıkları katılımcılar tarafından tartışılmıştır. Bu tartışmalar sonucu orada bulunanaların genel kanaatlerini ortaya koyan bir sonuç bildirgesi kaleme alınmıştır.
Enstitümüz Yönetim Kurulu Başkanı Gülizar Cengiz, müzakere bölümde birkaç kez söz alarak üç yıla yakın bir zaman süresince Entitümüz Bilim Kurulu tarafından sürdürülen “Alevi-Bektaşilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu” çalışmalarının sonucunu çalıştay katılımcılarına sunarak sonuç bildirgesinin oluşmasına katkı sağlamıştır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.