Hıdırellez

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ BAŞKANI SAYIN GÜLLİZAR CENGİZ`İN 8 MAYIS 2016 PAZAR GÜNÜ HIDIRELLEZ ETKİNLİĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMANIN METNİDİR

Çok sükür barü hüdaya

Dost cemalin gördük bugün

Kalmadı gamla gasavet

Şad-u handan olduk bugün

Alevi Bektaşi inancına göre Hızır ile İyas`ın buluştuğu Hıdırellez gününde lokmamızla, nefeslerimizle, muhabbetimizle, bu yıl da sizlerle biraradayız.

Bu günü bizimle birlikte yaşamaya gelen mihmanlar şeref verdiniz, safalar getirdiniz.

Continue reading

Alevi-Bektaşi Kültür Enstitümüzün 10.05.2015 tarihinde düzenlediği 9. geleneksel “Hıdırellez“ etkinliği Türkiyeden ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen çok sayıda misafirlerin katılımı ile kutlanmıştır.

Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü Yönetim Kurulu adına sayın Gülizar Cengiz ve bölgemizin Belediye Başkanı sayın Karl-Josef Hühner`in yanı sıra Köln Başkonsolosu sayın Hüseyin Emre Engin ve eşleri sayın Meral Engin hanımefendi, DITIB´den sayın Bekir Alboğa, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova Bektaşileri adına sayın Abdul Muttalip Beqiri Derviş,sayın Sabedin Jusufoski Halifebaba, sayın Prof. Arben Sulejmani, sayın Abedin Tekeshanoski Derviş, sayın Murteza Tekeshanoski Derviş, Bulgaristan Bektaşileri adına sayın Veysel Bayram, Avusturya Alevi İslan İnanç Toplumu adına sayın Zöhre Doğan, Özgür Erdoğan, Nurettin Arslan, Waldbreitbach Katolik kilisesi adına sayın Karin Böhme, Waldbreitbach Evangelisch kilisesi adına sayın Ulrich Oberdörster, Mevleviler adına sayın Süleyman Wolf Bahn Efendi, Franziskaner adına sayın Sr. Jutta Maria, CDU/CSU Milletvekili sayın Cemile Giousouf, Yeşiller Milletvekili sayın Arif Ünal, sayın Ali Baş, sayın Lale Akgün Hanımefendi, Türkiye’den gelen, Alevi–Bektaşi camia’sından, sayın Mehmet Demirtaş Dede, Karacaahmet ve Şahkulu Sultan Dergahı adına Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü sayın Miyase İlknur, Alevilik- Bektaşilik Araştırmaları Dergisi Bilim Kurulu adına sayın Prof. Dr. Hasan Onat, Alevilik- Bektaşilik Araştırmaları Dergisi Bilim Kurulu Adına sayın Prof. Dr. Belkıs Temren (Menemencioğlu), Abant İzzet Baysal Üniversitesinden sayın Doç. Dr. Ali Yaman, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi adına İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden sayın Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ersal, bu yılkı etkinliğimize katılımlarıyla veya selamlama konuşmalarıyla ve ayrıca Avrupa’dan bir çok yazarlar ve sanatçılar, bu yılkı etkinliğimizi katılımlarıyla destekleyerek bizleri onurlandırdılar.

  Continue reading

Değerli Canlar,

Alevi-Bektaşi inanç ve kültüründe Bahar Bayramı olarak kabul edilen Hıdırellez, Hızır ve İlyas’ın buluştuğu, doğanın kendini yenileyişini tamamladığı günün simgesidir.Geleneğe göre, 6 Mayısta kutlanan Hıdırellez, Alevi-Bektaşi öğretisinde bereketin, bolluğun da ifâdesidir.

Bu yılda sevinçleri ve güzellikleri birlikte paylaşmak, sevgi, kardeşlik ve barışın egemenliğini oluşturmak bilinci ile, 10 Mayıs 2015`de düzenlediğimiz, bolluğun ve bereketin gerçekleşmesini umduğumuz Hıdırellez etkinliklerimize teşriflerinizden onur duyacağımızı iletir, saygılarımızı sunarız.