Duyuru

Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Başkanı Gülizar Cengiz ile Bilim Kurulu üyemiz Doç. Dr. Ali Yaman Karacaahmet Sultan Dergahını ziyaret etti. Karacaahmet Sultan Kültürünü Tanıtma Dayanışma ve Türbesini Onarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muharrem Ercan Dede ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Teştoğ heyetimizi karşıladı ve kamuoyuna açıkladığımız Rapor hakkında görüşlerini aktardılar. Hazırlanan Raporu ana hatlarıyla olumlu bulduklarını ayrıca Raporun Türkiyedeki tüm sivil toplum örgütleriyle ve inanç kurumlarıyla paylaşılmasının övgüye değer olduğunu belirttiler.Yönetim Kurulu ile toplandıktan sonra Enstitümüze görüşlerini yazılı olarak bildireceklerini ifade ettiler. Saat 12.30’da başlayan toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Başkanı Gülizar Cengiz ile Bilim Kurulu üyemiz Doç. Dr. Ali Yaman Şahkulu Sultan Külliyesi Vakfını 1 Eylül saat 13.30’da ziyaret ettiler. Şahkulu Türbesini ziyaret ettikten sonra Cem’e katılan heyetimiz daha sonra Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tural ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hüsniye Takmaz ve Hüseyin Taştekin ile yaklaşık üç saat görüştüler. Hazırlanan Raporu çok olumlu bulduklarını ve bu akademik çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı, Alevi-Bektaşi Dergah Vakıflarına ait mal varlıklarının geri iadesinin yer almayışının eksiklik olduğunu belirttiler. Tural, görüşlerini yazılı olarak da ileteceklerini söyledi.

Sendika Ziyaretleri

Ağustos 28, 2013 Duyuru

Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü heyeti Gülizar Cengiz başkanlığında hazırlamış olduğu raporun sivil toplum örgütleri ve sendikalarla tartışılması programı çerçevesinde 28 Ağustos 2013 tarihinde Türk-İş Genel sekreteri Pevril Kavlak’ı ziyaret ederek onunla, aynı gün saat 16:00 da DİSK Genel Başkanı Kani Beko başkanlığındaki DİSK ve Genel-İş yöneticilerinden oluşan heyetle, 29 Ağustos’ ta ise önce HAK-İŞ Genel Merkezinde Genel Başkan Mahmut Aslan başkanlığındaki, Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan ve Genel Sekreter Osman Yıldız’dan oluşan heyetle, arkasındanda, KESK Genel merkezinde Genel Başkan Lami Ögzen ve Genel Sekreter İsmail Hakkı Tombul’la rapor içeriğini konuşup onların düşüncelerini aldı. Her dört örgütün yöneticileri de konuya son derece ilgili yaklaşıp raporu dikkatle okuyacaklarını ve bu konudaki görüşlerini kısa süre içinde Enstitüye ileteceklerini belirterek, toplumda barış ve kardeşliğin oluşması için herkesin birbirinin inancına saygı göstermesi ve onu olduğu gibi kabul etmesi gerektiğini vurguladılar. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Aslan ve KESK Genel Başkanı Lami Özgen Akil İnsanlar grubu içindeki görevleri esnasında bu konuyla ilgili yaptıkları girişimleri aktardılar.

Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Başkanı Gülizar Cengiz ve Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Alemdar Yalçın, Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş ve Doç. Dr. Ali Yaman, Türk Tabipler Birliği Genel Merkezi’nde TBB 2. Başkanı Gülriz Erişgen’e hazırlanan “Alevi Bektaşilerin Sorunları ve Çözümlerine İlişkin Rapor” ile ilgili bilgi verdiler. Ve kendileri de raporu TTB Konsey toplantısında gündeme getirerek, rapora ilişkin öneri ve düşüncelerini ileteceklerini ifade ettiler.

Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Bilim Kurulu, Alevi Bektaşilerin sorunlarını görüşmek amacıyla Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL’le görüştü 26 Ağustos 2013 günü saat 15:00 de İstanbul’daki Tarabya Köşkünde gerçekleşen görüşmede önceki hafta kamuoyuna açıklanan ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR Cumhurbaşkanınada sunuldu. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Bilim Kurulu üyeleri Sayın Gülizar CENGİZ, Prof. Dr. Hasan ONAT, Doç. Dr. Gani PEKŞEN ve Doç. Dr. Ali YAMAN Katıldı.

Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü, Kültür Bakanı Sayın Ömer Çelik’i Makamında Ziyaret Etti.
Alevi Bektaşi Kültür Enstitü Başkanı Gülizar Cengiz, Enstitümüzün Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Alemdar Yalçın, Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş ve Doç. Dr. Ali Yaman’ın eşlik ettiği Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen kabulde, heyet Bakan Ömer Çelik’e Alevi Bektaşi toplumunun sorunlarına ilişkin “Alevi Bektaşilerin Sorunları ve Çözümlerine İlişkin Rapor” hakkında ayrıntılı bilgi sundu. Bakan danışmanlarının da katıldığı sohbet şeklindeki görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Continue reading

Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ziyaret Etti.
Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Başkanı Gülizar Cengiz ve Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Alemdar Yalçın, Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş ve Doç. Dr. Ali Yaman, Ankara Dikmen’de bulunan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, Vakıf Genel Sekreteri Sadık Özsoy’a “Alevi Bektaşilerin Sorunları ve Çözümlerine İlişkin Rapor” ile ilgili bilgi verdiler. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Enstitü başkanı Gülizar Cengiz rapora ilişkin her türlü öneri ve görüşün beklendiğini de ifade ederek, Alevi-Bektaşilerin sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Başkanı Gülizar Cengiz ve Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Alemdar Yalçın, Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş ve Doç. Dr. Ali Yaman, Ankara’da bulunan Hüseyin Gazi Dergahı’na giderek, öncelikle türbe ziyaretinde bulunuldu. Heyeti, Vakıf Başkanı Gülağ Öz ve Dergah Dedesi Cemal Mutluer karşılayarak çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Daha sonra “Alevi Bektaşilerin Sorunları ve Çözümlerine İlişkin Rapor” üzerinde karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Ayrıca Dergah’ta Enstitü heyetine hazırlanan lokma ikram edildi.

Sayın İlgili,
Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü, yıllardır yaptığı bilimsel araştırma ve çalışmaların birikimi ile ülkemizi ilgilendiren hassas konularda bilgi kirliliği ve gereksiz tartışmaların ortadan kaldırılmasını bilimsel ve akademik bir sorumluluk olarak görmektedir. Bu çerçevede Enstitümüz tarafından 2013 Yılı itibariyle Türkiye’de Alevi ve Bektaşi inançlı toplumun durumu ve düşünceleri ile ilgili bilimsel bir araştırma raporu hazırlanmıştır.

Konularında uzman seçkin akademisyenlerden oluşan Enstitü Bilim Kurulumuzca yıllarca süren alan araştırmaları doğrultusunda hazırlanan ve 15 Ağustos 2013 tarihinde Ankara Ramada Plaza’da gerçekleştirilen basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulan ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR ekte bilgilerinize sunulmuştur. Raporu incelemeniz ve daha sonraki çalışmalarımızda katkı sağlayacak önerilerinizi iletmenizi saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.

Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü