Duyuru

Muharrem Soframız

Ekim 14, 2015 Duyuru
“14 Ekim  2015, Muharremin 1. gününden itibaren, 12 gün boyunca her gün saat 18.00 ile 20.00 arasında birlikte olacağımız Muharrem Sofralarımızla, dergahımızın kapıları bütün değerli canlarımıza açıktır.”
Aşk-u muhabbetlerimizle
Alevi- Bektaşi Kültür Enstitüsü
Yönetim Kurulu Adına
Gülizar Cengiz

Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü tarafından 19 Eylül 2015 tarihinde “Şahkulu Muhabbet Toplantıları”  kapsamında Şahkulu Sultan Dergâhında bir toplantı gerçekleştirilmştir. Toplantıda “Hacı Bektaş Veli Dergâhı ve Alevi Bektaşi Vakıflarının Statüsü ile Hacıbektaş ilçesi” merkezli iki gündem maddesi üzerinde katılımcılar görüşlerini sunmuşlardır.

Continue reading

Değerli Canlar,

Alevi-Bektaşi inanç ve kültüründe Bahar Bayramı olarak kabul edilen Hıdırellez, Hızır ve İlyas’ın buluştuğu, doğanın kendini yenileyişini tamamladığı günün simgesidir.Geleneğe göre, 6 Mayısta kutlanan Hıdırellez, Alevi-Bektaşi öğretisinde bereketin, bolluğun da ifâdesidir.

Bu yılda sevinçleri ve güzellikleri birlikte paylaşmak, sevgi, kardeşlik ve barışın egemenliğini oluşturmak bilinci ile, 10 Mayıs 2015`de düzenlediğimiz, bolluğun ve bereketin gerçekleşmesini umduğumuz Hıdırellez etkinliklerimize teşriflerinizden onur duyacağımızı iletir, saygılarımızı sunarız.

Kamuoyuna Duyuru

Şubat 15, 2015 Duyuru

Enstitümüzün Başkanlık görevini yürütmekte olan Bayan Gülizar Cengiz, Enstitümüzün amaçları doğrultusunda geleneklerimizi korumak, yaşatmak ve bu alanda bilimsel çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır.

Continue reading

Saygıdeger Dostlar,
1997 yılında Almanya’da kurulan Alevi Bektaşi Enstitüsü, Alevi-Bektasi kültürü ve inancına yönelik pek çok bilimsel çalışma gerçekleştirmiştir.

Enstitümüz yaptığı bilimsel çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı bir ilke edinmiştir. Alevi- Bektaşi toplumunun tarihsel mirasının yanısıra, günümüzdeki Alevi-Bektasi toplumu üzerinde de çalısmalar yapmakta ve Alevi-Bektasilerin inançlarını, yasam kültürlerini, beklentilerini, sorunlarını, sorunlarına çözüm arayışlarını, bu arayış sonrası geliştirdikleri önerileri de bilimsel yöntemlerle sistematik olarak değerlendirerek özlü bir biçimde kamuoyuna sunma çabasındadır. Elinizdeki bu kitapçık da böyle bir çabanın ürünüdür.

Continue reading

Sayın T.C. Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun daveti üzerine 02.12.2014 tarihinde Enstitümüzü temsilen Gülizar Cengiz ve bilim kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Belkıs Menemencioğlu Temren, Prof. Dr. Alemdar Yalçın, Prof. Dr.
Hasan Onat, Doç. Dr. Ali Yaman, Başbakanlık konutunda yapılan toplantıya katılarak daha önce kamu oyuyla paylaşılmış olan ‘Alevi-Bektaşilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ içerikli enstitü raporu doğrultusunda
bilgilerini Sayın Başbakan’a sunmuş ve katılımcılarla paylaşmışlardır.

Continue reading